Chełmno cz.1

strona główna Dolina Dolnej Wisły - miasta - rejony geogr. - Dolny ¦l±sk - zamki
16493x
16494x
16495x
18411d
18412d 18379d
budynek Urzędu Miasta
18371d
budynek Urzędu Miasta
18380dbudynek Urzędu Miasta
18386d
ratusz
18387d
ratusz
18388d
ratusz
18389d
ratusz
18390d
ratusz
18391d
ratusz
18393d
ratusz
18395d
ratusz
18394d
ratusz
18397d
ul.Dominikańska, wieża ci¶nień
18398d
ul.Dominikańska
18399d
18400d
ul.Dominikańska, po lewej zespół klasztorny
18401dul.Dominikańska, po lewej zespół klasztorny
18402d
ko¶ciół ¶¶. Jakuba i Mikołaja tzw. Gimnazjalny
18404d
ko¶ciół ¶¶. Jakuba i Mikołaja tzw. Gimnazjalny
18405d
zespół klasztorny
18406d
ko¶ciół ¶¶. Jakuba i Mikołaja tzw. Gimnazjalny
18407d
ko¶ciół ¶¶. Jakuba i Mikołaja tzw. Gimnazjalny
18409d
ko¶ciół Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
18408d
ko¶ciół ¶¶. Jakuba i Mikołaja tzw. Gimnazjalny
18376d
budynek Urzędu Miasta
18377d
budynek Urzędu Miasta
18378d
budynek Urzędu Miasta
18381d
18382d
18383d
18384d
18385d
18392d
18396d
18410d