rejony geograficzne - strona główna - miasta i miejscowości - Mazury - zamki

Jezioro Nidzkie


cz.1 ---- jezioro Nidzkie, zachody słońca nad jez. Nidzkim
cz.2 ---- zachody słońca nad jez.Nidzkim, jez. Nidzkie, jachty, łabędź, leśniczówka Pranie
cz.3 ---- zachody słońca, jachty
cz.4 ---- jez.Nidzkie, zachody słońca
cz.5 ---- jezioro Nidzkie, na jachcie