Pogórze Przemyskie cz.7

02552x
w Kopyśnie
02553x
w Kopyśnie
02554x
w Kopyśnie
02555x
w Kopyśnie
02556x
w Kopyśnie
02557x
w Kopyśnie
02558x
w Kopyśnie
02484x
kapliczka koło Kopyśnia
02485x
kapliczka koło Kopyśnia
02486x
kapliczka koło Kopyśna