rejony geograficzne - zamki - strona główna - miasta i miejscowości - inne

POGÓRZE PRZEMYSKIEwypalanie wegla drzewnego, najczystsza rzeka w Polsce -Wiar, okolice Rybotycz, pejzaże

obronna cerkiew w Posadzie Rybotyckiej, przeprawa przez rzekę Wiar, widok z Huwnik na Pogórze Przemyskie, most na Wiarze

widoki ze szlaku na Kopystańkę, Kopystańka

wiosną na Kopystańce, widok z Kopystańki na Pogórze, na szlaku

Pogórze Przemyskie jesienią, rzeka Wiar koło Huwnik i w Posadzie Rybotyckiej

Kopyśno

koń na pastwisku w w Kopyśnie, kapliczka koło Kopyśna

wieś Nowe Sady, cerkiew, groby przy cerkwi, grodzisko

koń na pastwisku, pola, czaszka w lesie

Kalwaria Pacławska, Arłamów

świt koło Rybotycz

Wiar w Rybotyczach (odkrywki skalne)

inne tematy