rejony geograficzne - strona główna - miasta i miejscowości - zamki

Ptaki - Aves


Bażant - Phasianus colchicus

Bernikla białolica - Branta leucopsis

Biegus malutki - Calidris minuta

Birginiak - Polysticta stelleri

Błotniak stawowy - Circus aeruginosus

Bocian biały - Ciconia ciconia

Bocian czarny - Ciconia nigra

Cierniówka - Sylvia communis

Czajka - Vanellus vanellus

Czerwonak - Phoenicopterus ruber

Dzięcioł zielony - Picus viridis

Dzięcioł duży - Dendrocopos major

Dzwoniec - Carduelis chloris

Gawron - Corvus frugilegus

Gęgawa - Anser anser

Gęś białoczelna - Anser albifrons

Grzywacz - Columba palumbus

Kapturka - Sylvia atricapilla

Kawka - Corvus Monedula

Kazarka rdzawa - Tadorna ferruginea

Kormoran - Phalacrocorax carbo

Kos - Turdus merula

Kowalik - Sitta europaea

Krzyżówka - Anas platyrhynchos

Kulon - Burhinus oedicnemus

Kwiczoł - Turdus pilaris

Łabędź czarny - Cygnus atratus

Łabędź czarnoszyi - Cygnus melanocoryphus

Łabędź niemy - Cygnus olor

Łozówka - Acrocephalus palustris

Łyska - Fulica atra

Mazurek - Passer montanus

Muchołówka szara - Muscicapa striata

Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca

Mysikrólik - Regulus regulus

Pełzacz leśny - Certhia familiaris

Pełzacz ogrodowy - Certhia brachydactyla

Piecuszek - Phylloscopus trochilus

Piegża - Sylvia curruca

Pierwiosnek - Phylloscopus collybita

Pliszka siwa - Motacilla alba alba

Pliszka żółta - Motacilla flava
Potrzos - Emberiza schoeniclus

Puszczyk - Strix aluco

Rudzik - Erithacus rubecula

Rycyk - Limosa limosa

Sierpówka - Streptopelia decaocto

Sikora Bogatka - Parus major

Sikora czarnogłówka - Parus montanus

Sikora Modraszka - Parus caeruleus
Sikora sosnówka - Parus ater

Sikora uboga - Parus palustris

Skowronek - Alauda arvensis

Sójka - Garrulus glandarius

Sroka - Pica pica

Szpak - Sturnus vulgaris

Śmieszka - Larus ridibundus

Śnieżyca większa - Anser caerulescens

Śpiewak - Turdus philomelos

Trznadel - Emberiza citrinella

Wrona siwa - Corvus corone cornix

Wróbel - Passer domesticus

Zięba - Fringilla coelebs