rejony geograficzne - strona główna - miasta i miejscowości - zamki

 

RADOMcz.1 ---- ul. S.Żeromskiego, Plac Konstytucji 3 Maja
cz.2 ---- Rynek, Ratusz, Muzeum, ul.Rwańska, kościół św.Jana Chrzciciela, kościół św.Stanisława, kościół św.Trójcy
cz.3 ---- Muzeum Wsi Radomskiej