rejony geograficzne - strona główna - miasta i miejscowości - Podlasie

TYKOCINcz.1 ---- barokowy kościół Świętej Trójcy, zabytkowe domy, Dom Kultury, most na Narwi, pomnik hetmana Czarneckiego
cz.2 ---- barokowy kościół Świętej Trójcy, zabytkowe domy, pomnik hetmana Czarneckiego, uliczki
cz.3 ---- synagoga, uliczki w Tykocinie, pomnik hetmana Czarnieckiego, barokowy kościół Świętej Trójcy
cz.4 ---- zamek