rejony geograficzne - miasta i miejscowości - strona główna - zamki - pory roku - inne - o ga


G.A.
ul. Radwańska 24a/1
90 - 541 Łódź
tel. 0 42 636 85 96
tel. 0 604 29 52 06
e-mail:
ga@ga.com.pl

 

zamawianie zdjęć


Zamówione zdjęcia możecie mieć Państwo u siebie w kilka minut od złożenia zamówienia.
Prześlemy je pocztą elektroniczną lub przez FTP.

Lub w ciągu 1 - 2dni, na CD, DVD, itp...


1. Zamówienie odbywa się z oferty zamieszczonej w Internecie, katalogu na CD -Romie lub z archiwów agencji.
2. W momencie złożenia zamówienia prosimy podać opis zdjęcia np. 04309x - świt nad Biebrzą/ Biebrzański Park Narodowy oraz rodzaj i nakład publikacji, w której ma być wykorzystane zamawiane zdjęcie.
3. G.A przesyła zdjęcia pocztą elektroniczną, FTP, listem poleconym lub pocztą kurieską, bądź w inny wybrany przez Zamawiającego sposób.
4. Datę wysłania zdjęcia na adres Zamawiającego przyjmuje się za moment udostępnienia materiału Zamawiającemu.
5. Zamawiający nabywa prawo do jednorazowego lub wielokrotnego wykorzystania zdjęcia (zdjęć) po opłaceniu faktury-licencji za dostarczone zdjęcia.
6. Opublikowane zdjęcie powinno być oznakowane poprzez umieszczenie w zwyczajowym miejscu nazwy G.A.
i nazwiska autora. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest pominięcie podpisu zdjęć
7. Zamawiający na opublikowanie otrzymanych zdjęć ma okres do 1 roku od daty ich udostępnienia.
8. Prosimy o przesłanie po opublikowaniu materiału zdjęciowego jednego egzemplarza autorskiego publikacji.
9. Reklamacja dotycząca otrzymanych zdjęć może mieć miejsce w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania materiału.
10. Prawa do wszystkich zdjęć umieszczonych w internetowej ofercie G.A. ( lub na CD - Romie ) należą do G.A. i wykorzystanie zdjęć jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody G.A..
Zbiór zdjęć i tematów jest nieustannie poszerzany.
Zapraszamy do współpracy.
G.A.
ul. Radwańska 24a/1
90-541 Łódź
tel. 0 42 636 85
96
tel. 0 604 29 52 06
e-mail:
ga@ga.com.pl